Zakończenie realizacji LG CHEMICAL WROCŁAW PHASE 3 Project, w Biskupicach podgórnych k/Wrocławia.

Prace polegające na zabudowach ppoż. (fire resistance) oraz kompleksowych pracach wykończeniowych.

  • Czas trwania realizacji: 1 rok.
  • Wartość kontraktu: 20 339 701 zł
  • Słownie: Dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset jeden złotych 00/100