• Inwestor: Lufthansa – XEOS.
  • Generalny Wykonawca: Budimex.
  • Zakres wykonanych prac: Kompleksowa aranżacja biur Fit-Out.
  • Wartość wykonanych prac: 3 687 260,75 zł
  • Słownie: Trzy miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 75/100.