• Inwestor: BZ WBK – SANTANDER.
  • Generalny Wykonawca: Budimex.
  • Zakres wykonanych prac: Montaż wysp akustycznych – Fit-Out.
  • Wartość wykonanych prac: 3 518 043,68 zł
  • Słownie: Trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterdzieści trzy złote 68/100.