Rozpoczęcie prac na budowie zespołu budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych wraz z wielopoziomowym garażem, zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Żelaznej w Warszawie.

  • Zakres prac: Aranżacja Fit-Out
  • Wartość kontraktu: 2 400 000 zł
  • Słownie: Dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100.